517/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä maaliskuuta2002 eräiden vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (237/2002) 2 § ja liitteen aflatoksiineja koskeva kohta sekä

poistetaan liitteestä patuliinia ja tinaa koskevat kohdat seuraavasti:

2 §

Vieraiden aineiden enimmäismääristä säädetään tämän asetuksen liitteessä sekä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 466/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2005

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Liisa Rajakangas

Liite


Aine Enimmäismäärä*)
- elintarvike
Aflatoksiinit
- muut kuin komission asetuksessa (EY) N:o 466/2001 ja sen muutoksissa mainitut elintarvikkeet 0,005

*) syötävässä osassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.