510/2005

Annettu Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Laki Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Koulutusrahastosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1306/2002) 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §
Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytykset

Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö ei ole täyttänyt 64 vuotta ja että hän on ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan viisi vuotta ennen tutkinnon suorittamista.

6 §
Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 330 euroa.


7 §
Ammattitutkintostipendin hakeminen ja maksaminen

Ammattitutkintostipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Hakemuksen on oltava hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Lain 5 §:n 2 momenttia sovelletaan, jos tutkinto on suoritettu lain voimaantulon jälkeen.

Lain 6 §:n 1 momentin mukainen ammattitutkintostipendi myönnetään lain voimaantulon jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella.

Lain 7 §:n 1 momenttia sovelletaan ammattitutkintostipendiin, jota on haettu 1 päivänä helmikuuta 2005 tai sen jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella.

Tällä lailla kumotaan Koulutusrahastosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun ammattitutkintostipendin määrän tarkistamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1272/2004).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 46/2005
TyVM 5/2005
EV 68/2005

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.