407/2005

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 17 päivänä maaliskuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (173/2005) 8 § seuraavasti:

8 §
Euroopan yhteisön rahoittama siementuki

Vuonna 2005 viljeltävien siemenkasvien kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B viimeistään 29 päivänä huhtikuuta 2005. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2005, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta tai Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen antamasta viljelysopimuksen hyväksymispäätöksestä.

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Siemennurmet on ilmoitettava tukikäyttöön M. Öljypellavan, kuitupellavan, kuituhampun ja spelttivehnän siemenviljelyala voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

Hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset soveltamisasetuksen 8 artiklan mukaisesti viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.