358/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2005

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 11 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1230/2004, seuraavasti:

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Osastoon kuuluu maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975).


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2005

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.