355/2005

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 25 päivänä marraskuuta 1998 annetun valtioneuvoston päätöksen (856/1998) 31 §:n 2 momentti,

muutetaan 31 §:n otsikko sekä

lisätään uusi 31 a―d § seuraavasti:

31 §
Koneen ohjaamo

Liikkuvassa metsätyökoneessa (metsätraktorissa), kaivurissa ja kaivinkoneessa tulee olla kuljettajaa säältä suojaava tukevarakenteinen ja luotettavasti kiinnitetty turvaohjaamo.

31 a §
Traktorin ohjaamo

Traktorissa, jota käytetään kylmällä kaudella, tulee olla umpinainen, lämmitettävä ja pakkasenkestävä turvaohjaamo. Turvaohjaamon kantavan rakenteen (ROPS) tulee olla sitä koskevien vaatimusten mukainen siten kuin niistä erikseen säädetään.

31 b §
Traktorin käyttö metsätyössä

Metsätyöhön, puunkorjuuseen tai muihin vastaavanlaisiin tehtäviin käytettävän traktorin tulee olla varustettu 31 a §:n mukaisella turvaohjaamolla ja kuormainkäytössä riittävän kestävillä ikkunoilla tai ikkunan suojuksilla ja katolla.

Ohjaamon sisällä ei saa olla suojaamattomia paineellisia hydrauliletkuja.

Kuormainkäytössä istuimen tulee olla käännettävissä siten, että käyttäjä voi tarvittaessa istua kuormausnosturin hallintalaitteiden ja työalueen suuntaan, jotta työ voidaan tehdä työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 89/655/ETY muuttamisesta (toinen direktiivin 89/391/ETY tarkoittama erityisdirektiivi) annetun neuvoston direktiivin 95/63/EY tai sen mukaisten kansallisten täytäntöönpanosäännösten ergonomisten vaatimusten mukaisesti.

31 c §
Pienet traktorit

Traktoreihin, joiden moottoriteho on enintään 30 kilowattia, ei sovelleta 31 a ja b §:ää edellyttäen, että työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittu muilla toimenpiteillä.

31 d §
Ajo jäällä tai upottavalla alustalla

Traktorilla, joka on varustettu umpinaisella ohjaamolla, ei saa ajaa jäällä eikä suolla tai muulla vastaavalla upottavalla alustalla, ellei ohjaamossa ole pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/720/ETY mukaista hätäpoistumistietä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös ETY-tyyppihyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa (434/1997) .

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.