335/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

Laki maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 726/1998, seuraavasti:

11 a §

Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa metsätalouden tuottoperusteina sovelletaan metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakennetta sellaisina kuin niistä säädetään metsäveroasetuksessa (1208/1991) valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatujen tietojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

HE 30/2005
VaVM 9/2005
EV 44/2005

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.