229/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa 21 päivänä tammikuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (18/2005) 2 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Vuonna 2005 annettavat uudet ympäristötukisitoumukset

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden kasvinviljelytilaa koskeva sitoumus 2 momentissa säädetty huomioon ottaen voidaan lisäksi antaa vuonna 2005 edellyttäen, että

1) viljelijä on hakenut sopimusta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta erikseen säädettynä hakuaikana ja hänen kanssaan voidaan tehdä vuonna 2005 alkava kyseinen sopimus;

2) viljelijä on aiemmin valinnut maatalouden ympäristötuen lisätoimenpiteeksi tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistoimenpiteen; ja

3) ennen vuonna 2005 alkavan ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen antamista viljelijän harjoittamat tuotantosuunnat on luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (346/2000) mukaisessa alkutarkastuksessa hyväksytty ja hän kuuluu hyväksyttynä toimijana kyseisen asetuksen tarkoittamaan valvontajärjestelmään sekä kasvi- että eläintuotannon osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.