196/2005

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain (734/1969) 1 § ja 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti laissa 1178/1988, seuraavasti:

1 §

Luovan taiteen edistämiseksi on vähintään kahdeksan taiteilijaprofessorin virkaa. Viran palkkausperusteesta päättää opetusministeriö taiteen keskustoimikunnan esityksestä.

Virkaan kuuluvista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Opetusministeriö päättää valtion taiteilija-apurahan suuruudesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 247/2004
SiVM 1/2005
EV 15/2005

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.