154/2005

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan jalometallituotteista 1 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1029/2000) 2 §:n 1 ja 2 kohta, 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä 11 §:n johdantokappale seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jalometallilla puhdasta kultaa, hopeaa ja platinaa;

2) jalometallituotteella kokonaan tai osittain jalometalleista tai jalometallien seoksista valmistettua esinettä;


4 §
Leimat ja vastuu

Jalometallituotteessa on markkinoille saatettaessa tai myytäessä oltava nimileima ja pitoisuusleima tai tarkastusleima ja pitoisuusleima.

Valmistaja tai markkinoille saattaja vastaa siitä, että jalometallituotteessa on ainakin edellä 2 momentissa säädetyt leimat osoituksena jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta.


11 §
Vaatimusten vastainen tuote

Jos valvonnassa todetaan, että jalometallituote ei täytä 3 tai 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, valvontaviranomaisella on oikeus:Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2005.

HE 236/2004
TaVM 1/2005
EV 5/2005

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.