103/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan täysmaidon toimitusten viitemäärien siirtämisestä 25 päivänä maaliskuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (206/2004) 1 ja 15 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 5 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen toimitusten viitemäärien ostamisesta, myymisestä, siirtämisestä, yhdistämisestä, alentamisesta, muuntamisesta ja peruuttamisesta. Suoramyynnin viitemäärän siirtämisestä säädetään erikseen.

15 §
Toimivaltainen viranomainen sekä viitemäärien siirtäminen ja muuntaminen

Se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee, ostaa, myy, siirtää, yhdistää, alentaa, muuntaa ja peruuttaa viitemäärät sekä vahvistaa viitemääriä koskevat muutokset.

Kun viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan 5, 6 tai 12 §:n perusteella koskemaan jo kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukseen tuotantojakson päättymistä edeltävän helmikuun loppuun mennessä.

Maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua viitemäärän tilapäistä ja lopullista muuntamista on haettava tuotantojakson päättymistä edeltävän lokakuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.