98/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 16 §:n ja 24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin niistä 16 § on laeissa 1389/2001 ja 1137/2003, sekä vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1390/2001, nojalla:

1 §
Perusopetus, lukio, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 17―20 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) perusopetuksessa 5 043,15 euroa;

2) lukiossa 4 476,68 euroa;

3) ammatillisessa koulutuksessa 7 640,28 euroa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 6 408,62 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus ja kansalaisopistot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taiteen perusopetuksen yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 54,97 euroa.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 63,52 euroa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettuja kirjaston yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen yksikköhinta on 44,31 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005. Asetusta sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2005.

Tällä asetuksella kumotaan valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005 annettu valtioneuvoston asetus (880/2004) ja sen mukaisesti tehdyt yksikköhintoja koskevat päätökset. Kumottuja päätöksiä sovelletaan kunnes opetusministeriö määrää tämän asetuksen mukaiset yksikköhinnat.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2005

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Matti Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.