24/2005

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan rajavartiolaitoksesta 2 päivänä maaliskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (269/2000) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 32/2004, seuraavasti:

18 §
Upseerin viran kelpoisuusvaatimukset

Nuoremman upseerin viran erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on upseerin tutkinto taikka upseerin alempi tai ylempi korkeakou- lututkinto.Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2005

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.