4/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005

Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä syyskuuta 2000 eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 280/2003, seuraavasti:

10 §
Nostolupa

Jos lainaan sisältyvä tuki on myönnetty osarahoitettavana tai laina on myönnetty samaan hankkeeseen tai tarkoitukseen kuin osarahoitettava avustus taikka laina on myönnetty osana nuoren viljelijän osarahoitettua aloitustukea, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen lainojen nostamiseksi lainan saajan on esitettävä luottolaitokselle työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös siitä, että lainan nostamisen edellytykset ovat olemassa. Nostolupaa työvoima- ja elinkeinokeskukselta haettaessa on esitettävä tositteet toteutuneiden, hyväksyttävien rakentamis- ja hankintakustannusten määrästä sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 64 §:n 3 momentissa tarkoitetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetyt selvitykset. Nostolupahakemukseen liitettäviin tositteisiin sovelletaan, mitä rakentamiseen tai irtaimiston hankintaan myönnetyn avustuksen maksamista haettaessa esitettävistä tositteista säädetään. Nostolupaa on haettava viimeistään kuukausi ennen kuin hakemuksessa tarkoitetun erän nostamiselle säädetty määräaika päättyy. Nostolupaa koskeva hakemus on käsiteltävä kahden viikon kuluessa hakemuksen vireille tulosta.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2005.

Tätä asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 7 päivänä huhtikuuta 2004 tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.