Säädökset alkuperäisinä: 2005

1287/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1286/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1285/2005
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1284/2005
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1283/2005
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista
1282/2005
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1281/2005
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1280/2005
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
1279/2005
Opetusministeriön asetus taiteen keskustoimikunnan ja alueellisten taidetoimikuntien suoritteiden maksullisuudesta
1278/2005
Opetusministeriön asetus Suomen elokuva-arkiston suoritteiden maksullisuudesta
1277/2005
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1276/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1275/2005
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsähallituksen erätarkastajan virkamerkistä
1274/2005
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1273/2005
Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen erävalvonnasta
1272/2005
Valtioneuvoston asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta
1271/2005
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1270/2005
Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1269/2005
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1268/2005
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1267/2005
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1266/2005
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1265/2005
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1264/2005
Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen muuttamisesta
1263/2005
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1262/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1261/2005
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1260/2005
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 §:n kumoamisesta
1259/2005
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1258/2005
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1257/2005
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1256/2005
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1255/2005
Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta
1254/2005
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1253/2005
Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1252/2005
Laki meripelastuslain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
1251/2005
Laki aluevalvontalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.