1418/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan väliaikaisesti työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1209/2002, seuraavasti:

1 §

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on:

1) yksityisellä työnantajalla:

a) I maksuluokassa 2,966 prosenttia;

b) II maksuluokassa 5,166 prosenttia;

c) III maksuluokassa 6,066 prosenttia;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 4,016 prosenttia;

3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 4,016 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,016 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 6,816 prosenttia;

6) valtiolla ja sen laitoksella 6,816 prosenttia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sitä sovelletaan vuonna 2005 maksettavan palkan perusteella suoritettaviin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.