1417/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista 14 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (854/2004) 1―5 §, seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 11 683 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

Sosiaalihuolto € Terveydenhuolto €
0― 6-vuotiaat 4 565,92 559,76
7―64-vuotiaat 322,70 636,69
65―74-vuotiaat 596,87 1 508,69
75―84-vuotiaat 3 646,02 2 909,80
85 vuotta täyttäneet 10 186,49 5 051,62
3 §

Työttömien lukumäärän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä kohden ovat 406,81 euroa ja työttömyysasteen mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden 37,14 euroa.

4 §

Sairastavuuden mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohden ovat 275,31 euroa.

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 525,44 euroa kunnan asukasta kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Osastopäällikkö
Arto V. Klemola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.