1337/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 8 §:n nojalla seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sairausvakuutuslain (1224/2004) ja kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain (610/1991) nojalla erityisajoneuvon käytöstä vakuutetulle aiheutuneiden matkakustannusten korvaamiseen. Tällä asetuksella säädetään ylimmät korvausperusteet.

2 §
Moottoriajoneuvon korvausperusteet
Auto 0,20 euroa/km
Moottorivene 0,33 euroa/km
Moottorikelkka 0,28 euroa/km
Moottoripyörä 0,08 euroa/km

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetussa laissa (343/1991) tarkoitettujen joukkoliikenneluvallisten pienoislinja-autojen korvausperusteena käytetään kyseisen lain 11 §:ssä tarkoitettua taksitaksaa.

Saaristo-oloissa moottoriveneellä tehdyn sairaankuljetuksen osalta moottoriveneen korvausperustetta voidaan korottaa 5,89 eurolla.

3 §
Helikopterin korvausperusteet

Yksityisellä helikopterilla suoritetun potilaskuljetuksen korvausperusteena käytetään yksimoottorisella helikopterilla enintään 840,94 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 210,23 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta, ja kaksimoottorisella helikopterilla enintään 1261,41 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 315,35 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

Helikopterilla suoritettavan potilaskuljetuksen aikaan lasketaan varsinainen potilaan kuljetusaika ja lisäksi aika, joka kuluu helikopterin asemapaikalta tai sijaintipaikalta potilaan luokse mentäessä sekä paluumatka takaisin asemapaikalle tai kuljetustehtävän päättymiseen.

4 §
Taksiveneen ja meripelastusaluksen korvausperuste

Saaristo-oloissa taksiveneellä tai meripelastustoimintaa varten varustetulla aluksella tehdyn matkan korvausperusteena käytetään enintään 67,28 euroa alkavalta tunnilta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.