1316/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla annetun kauppa- ja teollisuus-ministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kirjanpitoaineiston tilapäisestä säilyttämisestä ulkomailla 26 päivänä tammikuuta 1998 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (49/1998) 1 §:n 1 ja 6 momentti sekä 2 §:n 1 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §
Ulkomailla laaditun tositteen ja kirjanpito- aineiston säilyttäminen

Kirjanpitovelvollisen tosite, joka on laadittu muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) tai Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön kuuluvassa valtiossa (OECD-valtio) kuin Suomessa, saadaan säilyttää tilapäisesti siinä valtiossa sijaitsevassa kirjanpitovelvollisen toimipaikassa.


Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitovelvollisen hakemuksesta myöntää luvan tositteiden säilyttämiseen tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin ETA- tai OECD-valtiossa. Kirjanpitolautakunnan on pyydettävä verohallitukselta lausunto hakemuksesta.


2 §
Kirjanpitoaineiston vieminen ulkomaille kirjanpidon hoitamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseksi

Kirjanpitovelvollisen Suomessa laadittu tosite saadaan viedä toiseen ETA- tai OECD-valtioon kirjanpidon hoitamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseksi.


Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitovelvollisen hakemuksesta myöntää luvan tositteen viemiseksi muuhun kuin ETA- tai OECD-valtioon 1 momentin mukaisessa tarkoituksessa. Kirjanpitolautakunnan on pyydettävä verohallituksen lausunto hakemuksesta.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.