1270/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus joukkovelkakirjalainojen arvostamisesta työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomassa

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) 17 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 419/2004:

1 §

Työeläkevakuutusyhtiö saa arvostaa toimintapääomassaan eräpäivään saakka pidettävät joukkovelkakirjalainat niiden käyvästä arvosta poiketen, mikäli niiden käypä arvo alenee yleisestä korkotason muutoksesta johtuen alle kirjanpitoarvon. Arvona käytetään hankintamenoa, johon lisätty tai josta on vähennetty jaksotettu hankintamenon ja nimellisarvon erotus. Arvo voi kuitenkin olla korkeintaan jäljellä olevien suoritusten laskuperustekorolla diskontattu nykyarvo.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.