1267/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista peritään käsittelymaksua 100 euroa.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat tilauksesta tehtävät selvitykset.

Asiakirjasta tilatusta kopiosta tai tulosteesta peritään ensimmäisiltä 1―8 sivulta 7 euroa ja seuraavilta sivuilta kultakin 0,40 euroa.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan 16 päivänä tammikuuta 2002 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista (19/2002).

Tämän asetuksen mukainen käsittelymaksu peritään sen voimassaoloaikana ratkaistusta lausuntoasiasta.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.