1265/2004

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1106/2000) 1 §:n 2 kohdan a, b, c, e, f, g ja h alakohdat sekä 7 §:n 2 momentti,

sellaisena kun niistä on 1 §:n 2 kohdan h alakohta asetuksessa 276/2002, seuraavasti:

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) toimintapääomalla ja toimintapääoman vähimmäismäärällä:

a) vakuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on kotimainen henki- tai vahinkovakuutusyhtiö;

b) työeläkevakuutusyhtiölain (354/1997) 7 luvun mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on työeläkevakuutusyhtiö;

c) vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on vakuutusyhdistys;


e) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on kolmannen maan vakuutusyritys; kuitenkin jos yrityksen kotivaltio edellyttää vakuutusyritykseltä toimilupaa ja asettaa sen toiminnalle suomalaisia toimintapääomavaatimuksia vastaavat vaatimukset, yrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä voidaan laskea yrityksen kotivaltion säännösten mukaisesti;

f) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen jälleenvakuutusyritys, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen;

g) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen jälleenvakuutusyritys, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen; kuitenkin jos yrityksen kotivaltio asettaa jälleenvakuutusyrityksen toiminnalle suomalaisia toimintapääomavaatimuksia vastaavat vaatimukset, toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä voidaan laskea yrityksen kotivaltion säännösten mukaisesti; jos tällaisia säännöksiä sovelletaan vakuutusyrityksiin, mutta ei jälleenvakuutusyrityksiin, jälleenvakuutusyrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä voidaan laskea kuin kyseessä olisi mainitun kotivaltion vakuutusyritys;

h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa ja nollan suuruista toimintapääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on vakuutusomistusyhteisö;


7 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa mukautettu toimintapääoma on konsernitilinpäätöksen perusteella määrätty vakuutusyhtiölain 11 luvun mukainen toimintapääoma. Mukautettuun toimintapääomaan luettavien erien osalta on otettava huomioon 3 §:n säännökset.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.