1257/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta 28 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (416/2003) 6 § seuraavasti:

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Asetuksen 2 §:ää sovelletaan ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmiin kuitenkin vasta 1 päivästä huhtikuuta 2006.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Komission direktiivi 2004/98/EY (32004L0098); EYVL N:o L 305, 1.10.2004, s. 63

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomas Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.