1247/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat

1) kielilautakuntien antamat lausunnot

2) kielen- ja nimistönhuollon alaan kuuluvat lausunnot ja selvitykset, joiden antaminen edistää yleistä kielenkäyttöä ja joiden kohteena olevalla tuotteella ei tavoitella liiketaloudellista voittoa.

3) kielineuvonta, jonka antamiseen käytetty työpanos on vähäinen

4) aineistojen käyttö tutkimustarkoituksiin arkistoissa ja tietoliikenneyhteyksien kautta

5) kirjaston omista kokoelmista annetut paikallislainat, kokoelmien käyttö tutkimuskeskuksen tiloissa ja luetteloiden käyttö; sekä

6) vastavuoroisuuteen perustuva suomalais-ugrilaisen kirjallisuuden ulkomainen kaukopalvelu.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Virallisten kääntäjien tutkintoon osallistumisesta peritään tutkintomaksuna 152 euroa sekä viralliselle kääntäjälle annettavasta todistuksesta 28 euroa. Virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/1988) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetusta oikaisuvaatimuksesta peritään 50 euroa. Oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu palautetaan sen suorittajalle, mikäli uusi arvostelu johtaa tutkinnon hyväksymiseen.

Valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastoille annettavasta kaukopalvelusta peritään lähetyskustannukset ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita tutkimuskeskus tuottaa valtion ja kuntien viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille niiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita ovat muun muassa:

1) koulutus, konsultointi ja tilaustutkimukset;

2) julkaisujen kieliasun ja nimien tarkistus;

3) muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja selvitykset;

4) tiedonhaut ja muu tietopalvelu;

5) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kaukolainat;

6) aineistojen luovuttaminen jäljenteenä; sekä

7) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön.

4 §
Muut suoritteet

Tutkimus- ja sanakirjajulkaisut ovat maksuperustelain 7 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista peritään julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Ylitarkastaja
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.