1230/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 11 § seuraavasti:

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on säädösvalmistelu- ja yleishallintoyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä tutkimus- ja kehittämisyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallintopoliittista kehitystä;

2) hallinnonalan toiminnan ja organisaation kokonaiskehittämistä;

3) säädösvalmistelua sekä valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kansallista voimaansaattamista;

4) hallinnonalan oikeudellista ohjausta;

5) tietoyhteiskuntaa, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä;

6) hallinnonalan tutkimustoimintaa.

Osastoon kuuluvat maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975) ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) sihteeristö, jonka tehtävistä säädetään maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (107/2002).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.