1137/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 390/1995:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön eläketurvaan, joka on rekisteröity työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n mukaiseksi vapaaehtoiseksi lisäeläkevakuutukseksi.

2 §
Eläkevastuun laskeminen

Työntekijäin eläkelain 11 §:n mukainen eläkevastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Eläkevastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat laskukaavat ovat tämän asetuksen liitteessä 2 ja tarvittavat kertoimet liitteessä 3.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2004 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille 26 päivänä marraskuuta 1990 antamat ohjeet Dnro 147/313/90 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamat asetukset 993/2000, 1142/2000 ja 255/2001.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-3 Huom! Tiedoston koko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.