1120/2004

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nivalan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n 2 momentin ja eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Nivalan kaupungissa todetun mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta.

2 §
Rajoitusalue

Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan karttaan merkityn alueen.

3 §
Rajoitusaluetta koskevat määräykset

Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksista säädetään mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta 4 päivänä joulukuuta 1996 annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä 2/EEO/1996.

4 §
Poikkeukset rajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto voi erityisesti perustellusta syystä myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa rajoitusalueella 3 §:ssä tarkoitetun päätöksen mukaisista määräyksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Tiia Tuupanen

kartta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.