1104/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetusta yhtiöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä, säädetään julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1136/1996) 2 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1100/1999:

1 §

Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa (1136/1996) tarkoitettu yhtiö on julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaa varten perustetun Fide Oy -nimisen yhtiön toimintaa jatkava Suomen Vientiluotto Oy -niminen valtion erityisrahoitusyhtiö.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, kun korontasausyhtiö Fide Oy:n sulautumisen täytäntöönpano Suomen Vientiluotto Oy:öön on rekisteröity kaupparekisteriin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.