1082/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2005

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 73 § on osaksi muutettuna laissa 896/2001, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 40 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
― 6 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
― 10 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 20 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 1 sentti kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 1 sentti kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 62 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 93 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 85 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 27 senttiä kilometriltä
moottoripolkupyörä 15 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 8 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 1 sentti kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

― vähintään 2 tunnilla 14,00
― yli 6 tunnilla 30,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä euro
Afganistan 45,00
Alankomaat 63,00
Alankomaiden Antillit 59,00
Albania 44,00
Algeria 44,00
Andorra 45,00
Angola 69,00
Antiqua ja Barbuda 69,00
Arabiemiirikunnat 61,00
Argentiina 32,00
Armenia 53,00
Aruba 49,00
Australia 61,00
Azerbaidzan 51,00
Azorit 45,00
Bahama 58,00
Bahrain 54,00
Bangladesh 42,00
Barbados 70,00
Belgia 63,00
Belize 39,00
Benin 50,00
Bermuda 68,00
Bhutan 38,00
Bolivia 28,00
Bosnia ja Hertsegovina 44,00
Botswana 45,00
Brasilia 42,00
Sao Paulo 47,00
Britannia 70,00
Lontoo 70,00
Brunei 42,00
Bulgaria 47,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 33,00
Chile 44,00
Cookinsaaret 58,00
Costa Rica 44,00
Djibouti 48,00
Dominica 44,00
Dominikaaninen tasavalta 45,00
Ecuador 40,00
Egypti 45,00
El Salvador 51,00
Eritrea 30,00
Espanja 60,00
Etelä-Afrikka 52,00
Etiopia 44,00
Fidzi 45,00
Filippiinit 41,00
Färsaaret 53,00
Gabon 60,00
Gambia 33,00
Georgia 38,00
Ghana 42,00
Grenada 52,00
Grönlanti 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 35,00
Guinea 36,00
Guinea-Bissau 47,00
Guyana 45,00
Haiti 41,00
Honduras 38,00
Indonesia 46,00
Intia 37,00
Irak 54,00
Iran 35,00
Irlanti 63,00
Islanti 72,00
Israel 63,00
Italia 61,00
Itä-Timor 45,00
Itävalta 62,00
Jamaika 43,00
Japani 85,00
Jemen 48,00
Jordania 63,00
Kambodzha 43,00
Kamerun 45,00
Kanada 54,00
Kanarian saaret 53,00
Kap Verde 34,00
Kazakstan 53,00
Kenia 43,00
Keski-Afrikan tasavalta 39,00
Kiina 60,00
Hongkong 70,00
Macao 64,00
Kirgisia 42,00
Kolumbia 35,00
Komorit 40,00
Kongo 45,00
Kongon demokraattinen tasavalta
(ent. Zaire) 64,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 34,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,00
Kosovo 47,00
Kreikka 61,00
Kroatia 59,00
Kuuba 51,00
Kuwait 65,00
Kypros 61,00
Laos 33,00
Latvia 45,00
Lesotho 47,00
Libanon 70,00
Liberia 43,00
Libya 46,00
Liechtenstein 67,00
Liettua 45,00
Luxemburg 63,00
Madagaskar 36,00
Madeira 47,00
Makedonia 43,00
Malawi 36,00
Malediivit 59,00
Malesia 41,00
Mali 35,00
Malta 58,00
Marokko 57,00
Marshallinsaaret 39,00
Martinique 51,00
Mauritania 39,00
Mauritius 43,00
Meksiko 58,00
Mikronesia 44,00
Moldova 35,00
Monaco 60,00
Mongolia 43,00
Mosambik 50,00
Myanmar (Burma) 46,00
Namibia 38,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal 32,00
Nicaragua 41,00
Niger 39,00
Nigeria 53,00
Norja 64,00
Norsunluurannikko 61,00
Oman 54,00
Pakistan 37,00
Palestiina 50,00
Panama 39,00
Papua-Uusi Guinea 38,00
Paraguay 30,00
Peru 47,00
Portugali 57,00
Puerto Rico 50,00
Puola 55,00
Qatar 51,00
Ranska 63,00
Romania 50,00
Ruanda 36,00
Ruotsi 62,00
Saint Kitts ja Nevis 54,00
Saint Lucia 63,00
Saint Vincent ja Grenadiinit 52,00
Saksa 59,00
Salomonsaaret 28,00
Sambia 36,00
Samoa 34,00
San Marino 48,00
Sao Tome ja Principe 43,00
Saudi-Arabia 57,00
Senegal 50,00
Serbia ja Montenegro 45,00
Seychellit 59,00
Sierra Leone 42,00
Singapore 58,00
Slovakia 45,00
Slovenia 53,00
Somalia 33,00
Sri Lanka 32,00
Sudan 48,00
Surinam 28,00
Swazimaa 36,00
Sveitsi 62,00
Syyria 50,00
Tadzikistan 40,00
Taiwan 53,00
Tansania 37,00
Tanska 65,00
Thaimaa 53,00
Togo 53,00
Tonga 32,00
Trinidad ja Tobago 53,00
Tsad 42,00
Tshekki 53,00
Tunisia 50,00
Turkki 48,00
Istanbul 58,00
Turkmenia 57,00
Uganda 36,00
Ukraina 55,00
Unkari 58,00
Uruguay 30,00
Uusi-Seelanti 59,00
Uzbekistan 57,00
Valkovenäjä 50,00
Vanuatu 34,00
Venezuela 54,00
Venäjä 42,00
Moskova 72,00
Pietari 55,00
Vietnam 38,00
Viro 49,00
Yhdysvallat 60,00
New York, Los Angeles, Washington 65,00
Zimbabwe 60,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 15,00 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00― 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2005.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Nuoritalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.