1073/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston asetus Suomen talousvyöhykkeestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä säädetään Suomen talousvyöhykkeestä 26 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain (1058/2004) nojalla:

1 §

Suomen talousvyöhykkeen ulkorajan alkupisteenä on itäisellä Suomenlahdella valtakunnan merirajan eteläinen päätepiste (poiju 16), josta talousvyöhykkeen ulkoraja suuntautuu länteen ja lounaaseen ja kulkee seuraavien pisteiden kautta, joiden leveys- ja pituusasteet annetaan WGS84 -koordinaattijärjestelmässä ja joita yhdistävät suorat linjat (loksodromit):

N:o Pohjoinen leveys Itäinen pituus
1 60°10.296' 27°10.866'
2 60°10.296' 26°57.466'
3 60°10.096' 26°54.466'
4 60° 8.495' 26°47.466'
5 60° 6.495' 26°37.966'
6 60° 6.095' 26°32.166'
7 59°59.695' 26°20.366'

Pisteestä 7 talousvyöhykkeen ulkoraja suuntautuu Suomenlahdella ja pohjois-Itämerellä länteen ja lounaaseen ja kulkee seuraavien pisteiden kautta, joiden leveys- ja pituusasteet annetaan WGS84 -järjestelmässä ja joita yhdistävät suorat linjat (geodeettiset viivat):

N:o Pohjoinen leveys Itäinen pituus
8 59°59.678' 26°20.147'
9 59°59.095' 26°12.666'
10 59°58.095' 26° 7.966'
11 59°51.694' 25°58.067'
12 59°52.594' 25°27.566'
13 59°53.294' 25°10.166'
14 59°52.093' 24°57.166'
15 59°50.493' 24°49.266'
16 59°44.193' 24°24.367'
17 59°37.092' 23°54.367'
18 59°31.591' 23°29.667'
19 59°31.691' 23° 9.567'
20 59°24.891' 22°45.068'
21 59°22.790' 22° 9.868'
22 59°18.689' 21°46.568'
23 59°11.489' 21°11.168'
24 58°50.670' 20°28.888'

Pisteestä 24 talousvyöhykkeen ulkoraja suuntautuu pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä luoteeseen ja kulkee seuraavien pisteiden kautta, joiden leveys- ja pituusasteet annetaan WGS84 -koordinaattijärjestelmässä ja joita yhdistävät suorat linjat (geodeettiset viivat):

N:o Pohjoinen leveys Itäinen pituus
25 58°51.776' 20°28.276'
26 59°26.701' 20° 9.200'
27 59°47.501' 19°39.497'
28 60°11.501' 19° 4.992'
29 60°14.115' 19° 6.162'

Piste 29 on valtakunnan merirajan eteläinen päätepiste Märketin luodon eteläpuolella.

Pohjanlahdella Märketin luodon pohjoispuolella valtakunnan merirajan pohjoisesta päätepisteestä talousvyöhykkeen ulkoraja suuntautuu pohjoiseen ja edelleen koilliseen ja kulkee seuraavien pisteiden kautta, joiden leveys- ja pituusasteet annetaan Suomen kansallisessa koordinaattijärjestelmässä (KKJ) ja joita yhdistävät suorat linjat:

N:o Pohjoinen leveys Itäinen pituus
30 60°40.7' 19°14.1'
31 62°42.0' 19°31.5'
32 63°20.0' 20°24.0'
33 63°29.1' 20°41.8'
34 63°31.3' 20°56.4'
35 63°40.0' 21°30.0'
36 65°30.9' 24° 8.2'

Pisteestä 36 talousvyöhykkeen ulkoraja suuntautuu pohjoiskoilliseen ja päättyy valtakunnan merirajan eteläiseen päätepisteeseen Tornion eteläpuolella.

2 §

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 6 ja 7 §:ssä tarkoitettua valtioneuvoston suostumusta koskevasta hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) hakijan tai, jos hakijoita on useampia, kunkin nimi tai toiminimi, kotikunta tai kotipaikka ja kansalaisuus;

2) selvitys toiminnan luonteesta ja tavoitteista;

3) selvitys käytettävistä menetelmistä ja välineistä;

4) tarkat maantieteelliset alueet, joilla toimintaa harjoitetaan; sekä

5) toiminnan aloitusaika ja kesto.

Hakemus on jätettävä vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan suunniteltua alkamisajankohtaa kauppa- ja teollisuusministeriölle.

3 §

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) tutkimusta harjoittavan tai jos tutkimusta harjoittavia on useampia, kunkin nimi tai toiminimi, kotikunta tai kotipaikka ja kansalaisuus;

2) tutkimuksen toimeenpaneva laitos, sen johtaja ja tutkimusta johtava henkilö;

3) selvitys tutkimuksen luonteesta ja tavoitteista;

4) selvitys käytettävistä menetelmistä ja välineistä, mukaan luettuina aluksen nimi, kantavuus, tyyppi ja luokka sekä selvitys tutkimuslaitteistosta;

5) tarkat maantieteelliset alueet, joilla tutkimus tehdään;

6) tutkimusalusten suunniteltu saapumispäivä ja lopullinen lähtöpäivä tai laitteiden asennus- ja purkamispäivä; sekä

7) selvitys siitä, missä määrin katsotaan, että suomalaisten tutkimuslaitosten tulisi voida osallistua tutkimukseen tai olla siinä edustettuna.

Ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi kuukautta ennen tutkimushankkeen suunniteltua alkamisajankohtaa kauppa- ja teollisuusministeriölle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Lähetystöneuvos
Marja Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.