1013/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Laki Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Valtion elokuvatarkastamosta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (776/2000) 2 § seuraavasti:

2 §

Valtion elokuvatarkastamoa johtaa johtaja. Elokuvatarkastamolla on työjärjestys, jonka johtaja vahvistaa.

Johtaja ratkaisee myös muut elokuvatarkastamossa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty elokuvatarkastamon muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 173/2004
SiVM 12/2004
EV 136/2004

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.