Säädökset alkuperäisinä: 2004

1009/2004
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
1008/2004
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
1007/2004
Laki kokoontumislain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
1006/2004
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
1005/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1004/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1003/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuonna 2004 asuinrakennuksille aiheutuneiden tulvavahinkojen osakorvausten maksamisesta
1002/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkemaksusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 2―4 §:n kumoamisesta
1001/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1000/2004
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.