957/2004

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on asetuksessa 1351/1999, seuraavasti:

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys pääomatulosta, kuten korosta, voitto-osuudesta ja jälkimarkkinahyvityksestä, on 28 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä. Ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan niin ikään 28 prosentin suuruisena, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen. Ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sijaisosingoista on 19 prosenttia.Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Vuonna 2005 ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sijaisosingoista on kuitenkin 15 prosenttia.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Panu Pykönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.