933/2004

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työ- ja koulutusasiainneuvostosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Asema ja tehtävät

Työministeriön ja opetusministeriön yhteisenä asiantuntijaelimenä toimii työ- ja koulutusasiainneuvosto.

Neuvoston tehtävänä on käsitellä työpolitiikan keskeisiä haasteita ja strategioita sekä työelämän kannalta keskeisiä koulutuspolitiikan haasteita ja strategioita.

2 §
Kokoonpano ja jäsenten nimeäminen

Neuvoston puheenjohtajina toimivat työministeri ja opetusministeri. Neuvoston käsitellessä pääosin työpoliittisia asioita puheenjohtajana toimii työministeri ja neuvoston käsitellessä pääosin koulutuspoliittisia asioita puheenjohtajana toimii opetusministeri sen mukaan kuin puheenjohtajat tarkemmin keskenään sopivat.

Neuvostoon kuuluu lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään 14 muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto nimeää varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä tulee olla viranomaistahoja edustavien jäsenten lisäksi tasapuolisesti eri työmarkkinaosapuolien nimeämiä jäseniä.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää opetusministeriötä kuultuaan saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen tai varajäsenen.

3 §
Asiantuntijoiden käyttö

Neuvosto voi käyttää apunaan pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.

4 §
Sihteeristö

Neuvostolla on kaksi pääsihteeriä, joista toisen nimeää työministeriö ja toisen opetusministeriö.

Lisäksi neuvoston sihteereinä toimivat työministeriön ja opetusministeriön määräämät ministeriöiden virkamiehet.

5 §
Kustannusten jakaminen

Neuvoston työhön liittyvät kustannukset maksetaan työministeriön ja opetusministeriön toimintamenoihin varatuista määrärahoista.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan työministeriöstä 4 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1036/2003) 3 §. Mainitun asetuksen 3 §:ää sovelletaan kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetettuun työasiainneuvostoon sen toimiajan loppuun saakka.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2004

Työministeri
Tarja Filatov

Hallitusneuvos
Mikko Salmenoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.