882/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 7 §:n 3 ja 4 momentti, 17 §:n 2 momentti sekä 41 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 3 ja 4 momentti asetuksessa 1243/1997, 17 §:n 2 momentti asetuksessa 1404/1992 sekä 41 §:n 2 momentti asetuksessa 570/2002, seuraavasti:

7 §
Ajo-oikeuden laajuus

C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa Suomessa koeajaa ja tilapäisesti siirtää D- ja D1-luokan ajoneuvoja ilman matkustajia ja E-luokan ajoneuvoja ilman kuormaa. E-luokan tutkinnon suorittaja, jolla on vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus, saa kuljettaa tutkinnossa käytettävän ajoneuvoyhdistelmän kuljettajantutkintoon ja sieltä takaisin lyhintä soveltuvaa reittiä käyttäen.

Liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa liikennettä valvoessaan tilapäisesti kuljettaa myös A1- ja A-luokan ajoneuvoa. Paloauton tai pelastusauton kuljettaja, poliisi-, tulli- tai rajavartiomies taikka ajoneuvon katsastaja, jolla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, saa tehtävässään Suomessa kuljettaa myös D-, D1- tai E-luokan ajoneuvoa.

17 §
Ajo-oikeuden muutos

Poliisin tieliikennelain 73 §:n nojalla määräämä ajonäyte suoritetaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti.


41 §
Autokoulun opetustila ja -välineet

Autokoulussa on oltava opetuksen antamiseen tarvittavat ajoneuvot, joiden tulee täyttää kouluajoneuvoja koskevat vaatimukset ja olla muutoskatsastuksessa hyväksytty kuljettajaopetukseen käytettäviksi. Vaatimus muutoskatsastuksesta ei kuitenkaan koske perävaunuja. Opetusmateriaalin on vastattava hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.