881/2004

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

lisätään ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta 19 päivänä elokuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (795/2004) voimaantulosäännökseen uusi 3 momentti seuraavasti:


Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 11 §:n 2 momentin säännöksiä noudatetaan vuoden 2007 loppuun sellaisen kokelaan osalta, joka ei lukion opetussuunnitelman mukaisesti opiskele pakollisena oppiaineena toista kotimaista kieltä tai joka on ennen 1 päivää syyskuuta 2004 lukiolain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla vapautettu toisen kotimaisen kielen opiskelusta lukiossa. Tämän momentin nojalla suoritetut kokeet voidaan uusia hyväksyttyjen ja hylättyjen kokeiden uusimista koskevien säännösten mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Ulla Taskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.