870/2004

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä helmikuuta 1995 annetun kolttalain (253/1995) 5 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Kolttalain mukaisia tukia voidaan myöntää henkilölle, jonka muusta kuin kolttalaissa tarkoitetusta yritystoiminnasta saamat tulot ovat enintään 32 000 euroa vuodessa. Puolisoiden osalta vastaavat yhteenlasketut tulot saavat olla enintään 42 000 euroa.

2 §

Tuloilla tarkoitetaan tässä asetuksessa valtionverotuksessa veronalaisia kokonaistuloja vähennettynä tulojen hankkimisesta johtuneilla kustannuksilla. Tuloina ei kuitenkaan pidetä työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista peruspäivärahaa eikä työmarkkinatukea, paliskunnilta saatua palkkatuloa eikä myöskään sellaisia tuloja, jotka voidaan katsoa selvästi satunnaisluonteisiksi.

3 §

Tulot todetaan asian vireille tuloajankohtaa edeltäneessä viimeksi toimitetussa verotuksessa todettujen veronalaisten tulojen perusteella ottaen kuitenkin huomioon arvioidut tai muutoin todettavissa olevat tuloissa tapahtuneet muutokset.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä syyskuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön kolttalain mukaisista tulorajoista 7 päivänä huhtikuuta 2000 antama asetus (349/2000).

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Jukka Mirvo

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.