861/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 34 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista 21 päivänä syyskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (808/2000) 34 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 946/2000, ja

lisätään 17 §:ään uusi 6 momenttiseuraavasti:

17 §
Maksuhelpotukset

Ellei kysymys ole rahoituslain 17 §:ssä tarkoitetuista lainoista, yksinomaan kansallisista varoista tuetuille tuotantotoimintaan tarkoitetuille lainoille voidaan myöntää maksuhelpotuksia vain, jos Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt maksuhelpotusten myöntämisen ja komission päätöksen mukaisia edellytyksiä ja ehtoja noudatetaan.

34 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä syyskuuta 2000. Asetuksen 7―16, 18, 19, 22―27 § sekä 34 §:n 2 ja 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan 20 päivänä marraskuuta 2000 ja 17 § 22 päivänä syyskuuta 2004.Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2004.

Tätä asetusta sovelletaan myös tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tämän asetuksen 17 §:ssä tarkoitettuja maksuhelpotuksia koskeviin hakemuksiin.

Maa- ja metsätalousministeriön on annettava keskusrahalaitoksen välityksellä komission päätös tiedoksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) nojalla lainoja myöntäneille luottolaitoksille.

Siinä tapauksessa, että Euroopan yhteisöjen komissio ei vuoden 2004 loppuun mennessä hyväksy maksuhelpotusten antamista tuotantotoimintaan myönnetyille lainoille, joihin liittyvä tuki on myönnetty kokonaan kansallisista varoista, vuonna 2004 maksuhelpotukset voivat koskea vain seuraavia lainoja:

1) maaseutuelinkeinojen rahoituslain 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja investointilainoja, joihin on myönnetty tuki osarahoitettavana;

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja tilanpidon aloittamiseen myönnettyjä lainoja, joihin on myönnetty tuki osarahoitettavana;

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asuntolainoja ja asuntotilanostolainoja;

4) maaseutuelinkeinojen rahoituslain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asuinympäristön parantamiseen myönnettyjä lainoja.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.