836/2004

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 8 päivänä syyskuuta 1995 annetun poliisiasetuksen (1112/1995) 18 § seuraavasti:

Voimankäyttö- ja suojavälineet
18 §

Valtio varustaa poliisimiehen tehtävien edellyttämillä voimankäyttö- ja suojavälineillä. Henkilöön kohdistuvia voimakeinoja poliisilain 27 §:n 1 momentin mukaisesti käytettäessä poliisimies saa käyttää vain 2 momentissa mainittuja voimankäyttövälineitä, jotka poliisin ylijohto on hyväksynyt ja joiden käyttöön poliisimies on saanut koulutuksen.

Poliisin voimankäyttövälineitä ovat:

1) henkilökohtaisena virka-aseena käytettävät lippaallista tai itselataavaa kertatulta ampuvat pistoolit ja revolverit niihin soveltuvine patruunoineen;

2) tukiaseena käytettävät lippaallista tai itselataavaa kertatulta ampuvat ja väljyydeltään virka-asetta vastaavat ampuma-aseet niihin soveltuvine patruunoineen;

3) poliisitoimintaa tukevina erityisaseina haulikko, sarjatulta ampuva ja väljyydeltään virka-asetta vastaava konepistooli, kertatulta taikka lippaallista tai itselataavaa kertatulta ampuva kivääri tai muu ampuma-ase ja kaasun tai muun lamaannuttavan aineen levittämiseen tarkoitettu ampuma-ase niihin soveltuvine patruunoineen; sekä

4) muut ominaisuuksiltaan ja asianmukaisesti käytettyinä vaikutuksiltaan ampuma-asetta lievemmät voimankäyttövälineet.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.