814/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä

muutetaan sisäasiainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun asetuksen (609/2003) 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Ministeriön virkamiehet

Osastopäälliköllä, kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmän päälliköllä ja kansainvälisten asioiden johtajalla on ylijohtajan arvonimi ja teknisellä johtajalla yli-insinöörin arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Kansliapäällikkö
Ritva Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.