795/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 3 §:n 1 momentti ja 8 §,

sellaisena kuin niistä on 8 § asetuksessa 1192/1998, sekä

muutetaan 2 ja 3 a § ja 11 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 a § asetuksessa 210/1995 ja 11 §:n 2 momentti asetuksessa 733/2002 seuraavasti:

2 §

Ylioppilastutkintolautakuntaan nimetään puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä muita jäseniä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen sekä opetushallituksen esityksestä. Lautakunnan jäsenten tulee olla ylioppilastutkintoaineita ja opetustointa hyvin tuntevia henkilöitä.

Ylioppilastutkintolautakunta kehittää ylioppilastutkintoa yhteistyössä opetushallituksen kanssa.

3 a §

Kelpoisuusvaatimuksena on pääsihteerillä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä tutkintosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin.

11 §

Toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta kokelas voi suorittaa tässä kielessä äidinkielen kokeen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Tämän asetuksen 11 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2005 ensimmäisellä tutkintokerralla suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Vuoden 2004 toisella tutkintokerralla suoritettavaan ylioppilastutkintoon sovelletaan 11 §:n 2 momenttia sellaisena kuin se on tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Ulla Taskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.