781/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luvian kunnassa todetun Newcastlen taudin vuoksi perustettavasta valvontavyöhykkeestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n 2 momentin ja eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Luvian kunnassa todetun Newcastlen tauti -tapauksen vuoksi perustettavaa valvontavyöhykettä.

2 §
Valvontavyöhyke

Valvontavyöhyke kattaa liitteessä olevaan karttaan merkityn alueen.

3 §
Noudatettavat rajoitukset

Valvontavyöhykkeellä noudatettavista rajoituksista säädetään Newcastlen taudin ja lintuinfluenssan vastustamisesta 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä nro 3/EEO/96.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä elokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä 20 päivänä heinäkuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (669/2004).

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.