731/2004

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus voin kansallisesta laatuluokasta ja sen merkitsemisestä pakkauksiin

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan pantaessa täytäntöön seuraavien neuvoston ja komission asetusten säännöksiä voin kansallisesta laatuluokasta:

1) neuvoston asetus (EY) N:o 1255/1999 maito- ja maitotuotealan yhteisistä markkinajärjestelyistä;

2) neuvoston asetus (EY) N:o 2991/94 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista;

3) komission asetus (EY) N:o 2771/1999 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta;

4) komission asetus (EY) N:o 2571/97 voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävästä tuesta; sekä

5) komission asetus (EY) N:o 213/2001 asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja maitotuotteiden analysoimisen ja laadun arvioimisen osalta sekä asetusten (EY) N:o 2771/1999 ja (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta.

2 §
Voin kansallisen laatuluokan merkitseminen pakkauksiin

Voin kansallinen laatuluokka on perinteinen meijerivoi. Kansallinen laatuluokka on merkittävä pakkauksiin merkinnällä "perinteinen meijerivoi".

3 §
Perinteisen meijerivoin laatuvaatimukset

Perinteisen meijerivoin tulee täyttää seuraavat laatuvaatimukset:

1) voin valmistukseen käytettävän maidon tai kerman tulee olla siten pastöroitu, että peroksidaasientsyymi voidaan todeta pysyvästi tehottomaksi; peroksidaasiaktiivisuus tulee määrittää sen mukaisesti kuten siitä säädetään komission päätöksessä 91/180/ ETY tietyistä raakamaidon ja lämpökäsitellyn maidon analyysi- ja testausmenetelmistä;

2) voin koostumuksen sekä sen valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden tulee täyttää neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/1994 4 artiklassa perinteiselle voille asetetut vaatimukset; sekä

3) voin aistinvaraisten ominaisuuksien tulee täyttää komission asetuksen (EY) N:o 213/2001 liitteen VII vaatimukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä elokuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan komission asetuksessa (EY) N:o 454/95 tarkoitetusta kansallisen laatuluokan voista 18 päivänä maaliskuuta 1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös 34/1996.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Pia Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.