669/2004

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n 2 momentin ja eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Luvian kunnassa todetun Newcastlen tauti -tapauksen vuoksi perustettavia suoja- ja valvontavyöhykkeitä.

2 §
Suojavyöhyke ja valvontavyöhyke

Suojavyöhyke kattaa liitteessä 1 olevaan karttaan merkityt alueet ja valvontavyöhyke kattaa liitteessä 2 olevaan karttaan merkityt alueet.

3 §
Noudatettavat rajoitukset

Suoja- ja valvontavyöhykkeillä noudatettavista rajoituksista säädetään Newcastlen taudin ja lintuinfluenssan vastustamisesta 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä nro 3/EEO/96.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2004.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kajsa Hakulin

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.