657/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla

kumonnut 29 päivänä maaliskuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004 (209/2004) sekä päättänyt:

1 §
Elintarvikkeeksi kalastus

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itä-merellä ja Pohjanlahdella leveyspiirin 59°30'N pohjoispuolella (ICES osa-alueilla 29N-31) seuraavina aikoina:

1) 16.7―13.8; ja

2) 19.8―31.12 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen seuraavaan lauantaihin klo 6.00 saakka.

2 §
Suunnattu rehukalastus

Edellä 1 §:n säännöksistä poiketen kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä seuraavina aikoina:

1) 16.7―5.9; ja

2) 9.9―31.12 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen seuraavaan sunnuntaihin klo 6.00 saakka.

3 §
Perämeri

Edellä 1 ja 2 §:n säännöksistä poiketen tunnuspituudeltaan alle 17 metrin kalastusalukset saavat kuitenkin harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Perämerellä leveyspiirin 63°30'N pohjoispuolella (ICES osa-alueella 31) 16.7―2.9 viikoittain lauantaista klo 6.00 alkaen seuraavaan torstaihin klo 12.00 saakka.

4 §
Elintarvikkeeksi kalastus Itämeren pää- altaalla

Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta Itä-meren pääaltaalla leveyspiirin 59°30'N eteläpuolella (ICES osa-alueilla 22-29S) seuraavina aikoina:

1) 16.7―13.8; ja

2) 19.8―31.12 viikoittain torstaista klo 12.00 alkaen seuraavaan lauantaihin klo 6.00 saakka.

5 §
Suunnattu rehukalastus Itämeren pääaltaalla

Edellä 4 §:n säännöksistä poiketen kalastusalukset eivät saa harjoittaa silakan ja kilohailin suunnattua rehukalastusta troolipyydyksillä.

6 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa silakan ja kilohailin suunnatulla rehukalastuksella tarkoitetaan troolipyyntiä, jossa:

1) käytetään alle 32 millimetrin silmäkoon troolipyydystä;

2) yhtäjaksoisesta pyyntimatkasta saatua silakka- ja kilohailisaalista kokonaisuudessaan ei lajitella viimeistään satamassa, tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymästä erityisestä syystä elintarvikkeiden jalostuslaitoksessa, kokoluokista annettujen määräysten mukaisesti; tai

3) elintarvikkeeksi lajiteltua silakka- ja kilohailisaaliin osaa ei aluksessa ja satamassa säilytetä ja käsitellä elintarvikkeeksi käytettävästä kalasta annettujen määräysten mukaisesti.

Edellä 1 momentista poiketen sellaista silakka- ja kilohailisaalista, joka puretaan Euroopan unionin ulkopuolisen valtion satamaan, ei katsota suunnatuksi rehukalastukseksi, jos kala käytetään elintarvikkeeksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdasta poiketen silmäkokomääräystä ei sovelleta Perämerellä leveyspiirin 63°30'N pohjoispuolella (ICES osa-alueella 31).

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2004 (209/2004).

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalastusneuvos
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.