623/2004

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 § 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Tässä asetuksessa säädetään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista liitteen 1 mukaisesti.

Tämä asetus ei koske tutkimustoimintaa, kehitystyötä ja analyysitarkoituksia eikä vientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista 21 päivänä kesäkuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (610/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/60/EY, EYVL N:o L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Komission direktiivi97/10/EY, EYVL N:o L 68/24, 8.3.1997, s. 24
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/56/EY, EYVL N:o L 333/1, 4.12.1997, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/43/EY, EYVL N:o L 166, 1.7.1999, s. 87
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/41/EY, EYVL N:o L 194, 18.7.2001, s. 36
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/34/EY, EYVL N:o L 156, 25.6.2003, s. 14
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/36/EY, EYVL N:o L 156, 25.6.2003, s. 26

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.