535/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004.

Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista 5 päivänä maaliskuuta 1999 annetun asetuksen (248/1999) 2 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Vastuuvelkaa laskettaessa korkokannan yläraja on 3,5 prosenttia, johon siirtyminen tapahtuu tasaisesti siten, että korkokannan yläraja on 4 % vuonna 2004, 3.9 % vuonna 2005, 3.8 % vuonna 2006, 3.7 % vuonna 2007 ja 3.6 % vuonna 2008. Korkokantaa valittaessa on otettava huomioon kaikki vastuuvelkaa korottavat tekijät.

Jälleenvakuuttajien osalle tuleva osuus vastuuvelasta on määritettävä käyttäen samoja perusteita kuin bruttomääräistä vastuuvelkaa laskettaessa, ottaen kuitenkin jälleenvakuutussopimusten määräykset huomioon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 23 päivänä joulukuuta 1999 antamissa määräyksissä, Dnro 60/02/1999, olevan määräyksen henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelkaa laskettaessa noudatettavista periaatteista ja käytettävän koron enimmäismäärästä kohta 2.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.