514/2004

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita koskevista rajoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää eikä saattaa markkinoille, jos ne sisältävät veteen sekoitettuna enemmän kuin 2 mg/kg (2 ppm) vesiliukoista kromi VI:tta sementin kokonaiskuivapainosta.

2 §

Jos sementin sisältämän kromin pelkistämiseen on käytetty pelkistävää ainetta, on sementtiä tai sementtiä sisältävää valmistetta sisältävässä pakkauksessa oltava selvästi luettavat merkinnät pakkauspäivämäärästä sekä varastointiolosuhteista ja varastointiajasta, mihin riittävät ylläpitämään pelkistävän aineen tehon ja pitämään vesiliukoisen kromi VI:n pitoisuuden 1 §:ssä säädetyn rajan alapuolella.

Jos sementti tai sementtiä sisältävä valmiste toimitetaan irtoaineena ilman pakkausta, on 1 momentissa tarkoitetut tiedot toimitettava vastaanottajalle muulla tavalla.

3 §

Tätä asetusta ei sovelleta valvottuja, suljettuja ja täysin automatisoituja prosesseja käyttäen valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen, jos sementtiä ja sementtiä sisältäviä valmisteita käsitellään ainoastaan koneellisesti eikä ole mahdollisuutta ihokosketukseen.

4 §

Sementin liukoisen kromi VI:n mittaaminen tulee tehdä Euroopan yhteisöjen komission hyväksymän yhdenmukaisen testausmenetelmän tai muiden yhtä luotettavaksi tiedettyjen testausmenetelmien kuten Suomen Standardisoimisliiton vahvistamien standardien mukaisesti.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuudesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös (593/1986).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/53/EY (32003L0053); EYVL N:o L 178, 17.7.2003, s. 24

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.