496/2004

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus eräiden valtion asuntolainojen enimmäiskorosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 45 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niiden asuntolainojen, perusparannuslainojen, valtion ensisijaislainojen ja omaksilunastamislainojen korkoihin, joista säädetään:

1) eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1081/1999);

2) asuntotuotantoasetuksen 28 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetussa asetuksessa (237/1997);

3) asuntotuotantoasetuksen 29 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetussa asetuksessa (191/1996);

4) vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetussa asetuksessa (192/1996);

5) asuntotuotantoasetuksen 31 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta annetussa asetuksessa (1080/1999).

2 §
Asuntolainan viitekorko

Lainan enimmäiskoron laskentaperusteena käytetään valtion euromääräisten kymmenen vuoden obligaatiolainojen kolmen vuoden keskiarvokorkoa vastaavaa korkokantaa.

Valtiokonttori vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun korkokannan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella vuosittain heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta seuraavana kalenterivuotena alkavaksi korontarkistuskaudeksi.

3 §
Enimmäiskorko

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen lainojen perittävä vuotuinen korko on toistaiseksi enintään 4,25 prosenttia lainan jäljellä olevasta määrästä.

Jos 2 §:ssä tarkoitettu viitekorko nousee tai laskee enemmän kuin 0,5 prosenttiyksikköä, enimmäiskorko nousee tai laskee vastaavasti. Selvitettäessä, onko enimmäiskorkoa nostettava tai laskettava, kulloinkin voimassa olevaa viitekorkoa verrataan viitekorkoon, joka oli voimassa tämän asetuksen tullessa voimaan, taikka jos enimmäiskorkoa on myöhemmin muutettu, viitekorkoa verrataan siihen viitekorkoon, joka oli voimassa, kun enimmäiskorkoa viimeksi muutettiin.

4 §
Koron tarkistus

Valtiokonttori tarkistaa vuosittain 1 §:n 1―5 kohdassa tarkoitetut korot kunkin vuoden huhtikuun 1 päivästä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004. Asetusta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2004 lähtien.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anu Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.