481/2004

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Valtioneuvoston asetus työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan työsuojeluhallinnosta 12 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (176/1993) 5 §:n 1 momentti ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 1 momentti asetuksessa 261/1997, ja

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 4 momentti, 7 §, 8 §:n 2 momentti sekä 9 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksessa 780/1997, 9 § asetuksessa 1012/2000 ja 10 § asetuksessa 261/1997, seuraavasti:

3 §

Työsuojelutoimistoa johtaa piiripäällikkö. Lisäksi työsuojelutoimistossa voi olla apulaispiiripäällikkö ja muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.


6 §

Työjärjestyksen vahvistaa piiripäällikkö.

7 §

Piiripäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamistaito ja -kokemus sekä hyvä perehtyneisyys työsuojelukysymyksiin.

Apulaispiiripäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työsuojelukysymyksiin. Mitä tässä säädetään apulaispiiripäällikön kelpoisuusvaatimuksista, on otettava soveltuvin osin huomioon myös piiripäällikön sijaista määrättäessä.

8 §

Työsuojelutoimiston muut virkamiehet nimittää piiripäällikkö, joka myös ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.


9 §

Piiripäällikön enintään kuukauden kestävän virkavapauden, johon hänellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää piiripäällikön sijainen.

Piiripäällikön muusta virkavapaudesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

10 §

Piiripäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii apulaispiiripäällikkö tai muu piiripäällikön määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Antti Posio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.