421/2004

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/1986) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 935/2003:

1 luku

Rokotukset

1 §

Yleisessä rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet ja väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta annettavat rokotukset on lueteltu liitteessä.

2 §

Henkilöryhmille, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhkan, annetaan vuosittain ennen epidemiakauden alkua influenssarokotus. Kansanterveyslaitoksen on määriteltävä vuosittain käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet

Henkilölle, jolla elinolosuhteidensa vuoksi on lisääntynyt vaara saada hepatiitti A tai B -tartunta, annetaan hepatiittirokotukset Kansanterveyslaitoksen antamien rokotusaiheiden mukaisesti.

Rokotukset on lueteltu liitteessä.

3 §

Annetut rokotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Lomakkeeseen tai tietojärjestelmään merkitään rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja rokottaja. Merkintä lapsen rokotuksesta tehdään myös vanhemmille annettavaan lapsuusiän terveyskorttiin. Aikuisten rokotuksista tehdään merkintä henkilökohtaiseen terveyskorttiin.

4 §

Kansanterveyslaitoksen on seurattava rokotusten kattavuutta.

5 §

Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava rokotusten aiheuttamat vakavat tai odottamattomat haittavaikutukset tähän tarkoitetulla lomakkeella Kansanterveyslaitokselle. Kiireellisessä tapauksessa ilmoitus voidaan tehdä myös puhelimitse. Myös rokotusten ei-vakavat haittavaikutukset voidaan ilmoittaa Kansanterveyslaitokselle.

2 luku

Tartuntatautien raskaudenaikainen seulonta

6 §

Raskaana olevalta otetaan terveystarkastuksen yhteydessä hänen suostumuksellaan verinäyte vastasyntyneen tartuntatautien ehkäisemiseksi.

Verinäytteestä tehdään tutkimus kuppataudin ja HIV -infektion varhaiseksi toteamiseksi sekä hepatiitti B -viruksen kantajuuden toteamiseksi.

3 luku

Voimaantulo

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan yleisten vapaaehtoisten rokotusten järjestämisestä 18 päivänä lokakuuta 2002 annettu sosiaali- ja terveysministeriön ohje nro 2002:1 sekä yleisten vapaaehtoisten terveystarkastusten järjestämisestä 17 päivänä kesäkuuta 1993 annetun sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen nro 1993:26 kohta 4 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa käytössä olevan rokotusohjelman mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2005 aloitettuja rokotuksia jatketaan 1 §:n mukaista rokotusohjelmaa yksilöllisesti soveltaen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2004

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lääkintöneuvos
Merja Saarinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.